Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Палажэнне аб настаўніцтве

Дадатак 5

ЗАЦВЕРДЖАНА

Загад аддзела

па адукацыі

Кобрынскага райвыканкама

10.09.2019 № 276

Палажэнне аб настаўніцтва

1. Агульныя палажэнні.

1.1.   Настаўніцтва - форма індывідуальнай работы з маладымі педагогамі.

Настаўнік - вопытны педагог, які валодае высокімі прафесійнымі і маральнымі якасцямі, ведамі ў галіне методыкі выкладання і выхавання.

Малады спецыяліст - выпускнік, які атрымаў сярэднюю спецыяльную або вышэйшую адукацыю па дзённай форме навучання за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовага бюджэту і накіраваны на працу па размеркаванні.

1.2.  Настаўніцтва прадугледжвае сістэматычную індывідуальную працу дасведчанага педагога па развіцці ў маладога спецыяліста неабходных навыкаў і ўменняў вядзення педагагічнай дзейнасці, яно заклікана найбольш глыбока і ўсебакова развіваць наяўныя ў маладога спецыяліста веды прадметнай спецыялізацыі і методыкі выкладання.

2. Мэты і задачы настаўніцтва.

2.1.   Мэтай настаўніцтва ва ўстанове адукацыі з'яўляецца аказанне дапамогі маладым педагогам у іх прафесійнай адаптацыі і прафесійным станаўленні.

2.2.   Асноўнымі задачамі настаўніцтва з'яўляюцца:

• прывіццё маладым спецыялістам цікавасці да педагагічнай дзейнасці і замацаванне педагогаў ва ўстанове адукацыі;

• паскарэнне працэсу прафесійнай адаптацыі педагога і развіццё здольнасці самастойна і якасна выконваць ускладзеныя на яго абавязкі па займаемай пасадзе;

• адаптацыя да карпаратыўнай культуры, засваенне лепшых традыцый калектыву і правілаў паводзінаў у установе адукацыі, свядомага і творчага стаўлення да выканання абавязкаў педагога.

3. Арганізацыйныя асновы настаўніцтва.

3.1. Настаўніцтва арганізуецца на падставе загаду кіраўніка ўстановы адукацыі.

3.2. Кіраўніцтва дзейнасцю настаўнікаў ажыццяўляе прадстаўнік адміністрацыі і кіраўнік метадычнага аб'яднання, у якім арганізуецца настаўніцтва.

3.3. Настаўніцтва усталёўваецца над наступнымі катэгорыямі работнікаў установы адукацыі:

• ўпершыню прынятымі на працу педагогамі, якія не маюць працоўнага стажу педагагічнай дзейнасці ва ўстановах адукацыі;

• выпускнікамі вочных вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, якія прыбылі ва ўстанову адукацыі па размеркаванні;

• педагогамі, якія маюць патрэбу ў дадатковай падрыхтоўцы па пэўнай тэматыцы

3.4.  Паказчыкамі ацэнкі эфектыўнасці работы настаўніка з'яўляецца выкананне мэтаў і задач маладым педагогам у перыяд настаўніцтва. Ацэнка даецца падчас прамежкавага і выніковага кантролю.

4. Абавязкі настаўніка:

·         ведаць патрабаванні заканадаўства ў сферы адукацыі, ведамасныя і лакальныя нарматыўныя акты, якія вызначаюць правы і абавязкі маладога педагога па займаемай пасадзе;

·         распрацоўваць сумесна з маладым педагогам план прафесійнага станаўлення апошняга з улікам узроўню яго інтэлектуальнага развіцця, педагагічнай, метадычнай і прафесійнай падрыхтоўкі па прадмеце;

·         вывучаць дзелавыя і маральныя якасці маладога спецыяліста, яго адносіны да правядзення заняткаў, калектыву ўстановы адукацыі, навучэнцам і іх бацькам, захапленні, схільнасці, круг досугового зносін; ўводзіць у пасаду (знаёміць з асноўнымі абавязкамі, патрабаваннямі, што прад'яўляюцца да працаўніка гэтай установы адукацыі, правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, аховы працы і тэхнікі бяспекі);

·         праводзіць неабходнае навучанне; кантраляваць і ацэньваць самастойнае правядзенне маладым спецыялістам навучальных заняткаў, выкананне плана прафесійнага станаўлення;

·         аказваць маладому спецыялісту індывідуальную дапамогу ў авалоданні педагагічнай прафесіяй, практычнымі прыёмамі і спосабамі якаснага правядзення заняткаў, выяўляць і сумесна ўстараняць дапушчаныя памылкі;

·         асабістым прыкладам развіваць станоўчыя якасці маладога педагога, карэктаваць яго паводзіны ва ўстанове адукацыі, прыцягваць да ўдзелу ў грамадскім жыцці калектыву, садзейнічаць развіццю агульнакультурнага і прафесійнага кругагляду;

·         ўдзельнічаць у абмеркаванні пытанняў, звязаных з педагагічнай і грамадскай дзейнасцю маладога спецыяліста, уносіць прапановы аб яго заахвочванні або прымяненнi мер выхаваўчага і дысцыплінарнага ўздзеяння;

 

·         падводзіць вынікі прафесійнай адаптацыі маладога педагога, складаць справаздачу па выніках настаўніцтва з заключэннем аб выніках адаптацыі, з прапановамі па далейшай працы маладога спецыяліста.

5. Абавязкі маладога спецыяліста:

5.1.   Кандыдатура маладога спецыяліста для замацавання настаўніка зацвярджаецца загадам дырэктара ўстановы адукацыі.

5.2.   У перыяд настаўніцтва малады спецыяліст абавязаны:

• вывучыць і кіравацца ў працы Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, нарматыўнымі актамі, якія вызначаюць яго службовую дзейнасць, структуру, асаблівасці дзейнасці ўстановы адукацыі, функцыянальныя абавязкі па займаемай пасадзе;

• выконваць план прафесійнага станаўлення;

• пастаянна працаваць над павышэннем прафесійнага майстэрства, авалодваць практычнымі навыкамі па займаемай пасадзе;

• вучыцца ў настаўніка эфектыўным метадам і формам работы, правільна будаваць свае ўзаемаадносіны з ім;

• ўдасканальваць свой прафесійны і культурны ўзровень;

• перыядычна даваць справаздачу перад настаўнікам пра сваю працу.6. Кіраўніцтва працай настаўніка.6.1. Арганізацыя працы настаўнікаў і кантроль іх дзейнасці ўскладаецца на намесніка кіраўніка ўстановы адукацыі, адказнага за арганізацыю работы з маладымі спецыялістамі.6.2. Намеснік кіраўніка ўстановы адукацыі абавязаны:

• прадставіць прызначанага маладога спецыяліста педагогам установы адукацыі, аб'явіць загад аб замацаванні за ім настаўніка;

• стварыць неабходныя ўмовы для сумеснай работы маладога спецыяліста з замацаваным за ім настаўнікам;

• наведаць асобныя ўрокі і пазакласныя мерапрыемствы па прадмету, якія праводзяцца настаўнікам і маладым педагогам;
• арганізаваць навучанне настаўнікаў эфектыўных форм і метадаў работы, аказваць ім метадычную і практычную дапамогу ў складанні планаў работы з маладымі спецыялістамі;

• вывучаць, абагульняць і распаўсюджваць станоўчы вопыт арганізацыі настаўніцтва ва ўстанове адукацыі;

• вызначыць меры заахвочвання настаўнікаў 

Дадатак 6 

Склад камісіі 

аддзела па адукацыі 

Кобрынскага райвыканкама 

для правядзення гутаркі па выніках працы

з маладымі спецыялістамі 

Старшыня:            Радковіч Г.В.

Сакратар                Шугай А.А.

Члены камісіі:

Шугай А.А.

Члены камісіі:      

Гучик С.С.      

Еўдакімава М.І.      

Петруковіч Т.І.      

Байдалова Я.А.      

Буснюк Л.А.      

Валько Т.Н.      

Валасюк А.М.      

Гарошка Л.С.      

Каральчук В.У.      

Бандарук С.П.      

Остапук М.В.      

Сьнітко А.І.      

Угляніца Т.В.      

Криволапова М.М.      

Грыгарук С.Г.

Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО

Приказ отдела

по образованию

Кобринского райисполкома

10.09.2019 № 276  

Положение о наставничестве

 1. Общие положения.

1.1.   Наставничество – форма индивидуальной работы с молодыми педагогами.

Наставник – опытный педагог, обладающий высокими профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитания.

Молодой специалист – выпускник, получивший среднее специальное или высшее образование по дневной форме обучения за счет средств республиканского и (или) местного бюджета и направленный на работу по распределению.

1.2.   Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу опытного педагога по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений ведения педагогической деятельности, оно призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать имеющиеся у молодого специалиста знания предметной специализации и методики преподавания.

 1. Цели и задачи наставничества.

2.1.   Целью наставничества в учреждении образования является оказание помощи молодым педагогам в их профессиональной адаптации и профессиональном становлении.

2.2.   Основными задачами наставничества являются:

 • привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и закрепление педагогов в учреждении образования;
 • ускорение процесса профессиональной адаптации педагога и развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности;
 • адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива и правил поведения в учреждении образования, сознательного и творческого отношения к выполнению обязанностей педагога.
 1. Организационные основы наставничества.

3.1.  Наставничество организуется на основании приказа руководителя учреждения образования.

3.2.  Руководство деятельностью наставников осуществляет представитель администрации и руководитель методического объединения, в котором организуется наставничество.

3.3.  Наставничество устанавливается над следующими категориями работников учреждения образования:

 • впервые принятыми на работу педагогами, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в учреждениях образования;
 • выпускниками очных высших и средних специальных учебных заведений, прибывшими в учреждение образования по распределению;
 • педагогами, нуждающимися в дополнительной подготовке по определенной тематике.

3.4.   Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение целей и задач молодым педагогом в период наставничества. Оценка дается во время промежуточного и итогового контроля.

 1. Обязанности наставника:
 • знать требования законодательства в сфере образования, ведомственные и локальные нормативные акты, определяющие права и обязанности молодого педагога по занимаемой должности;
 • разрабатывать совместно с молодым педагогом план профессионального становления последнего с учетом уровня его интеллектуального развития, педагогической, методической и профессиональной подготовки по предмету;
 • изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение к проведению занятий, коллективу учреждения образования, учащимся и их родителям, увлечения, наклонности, круг досугового общения; вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, предъявляемыми к работнику данного учреждения образования, правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности);
 • проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым специалистом учебных занятий, выполнение плана профессионального становления;
 • оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;
 • личным примером развивать положительные качества молодого педагога, корректировать его поведение в учреждении образования, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора;
 • участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия;
 • подводить итоги профессиональной адаптации молодого педагога, составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста.
 1. Обязанности молодого специалиста:

5.1.   Кандидатура молодого специалиста для закрепления наставника утверждается приказом директора учреждения образования.

5.2.   В период наставничества молодой специалист обязан:

 • изучить и руководствоваться в работе Кодексом Республики Беларусь об образовании, нормативными актами, определяющими его служебную деятельность, структуру, особенности деятельности учреждения образования, функциональные обязанности по занимаемой должности;
 • выполнять план профессионального становления;
 • постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать практическими навыками по занимаемой должности;
 • учиться у наставника эффективным методам и формам работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним;
 • совершенствовать свой профессиональный и культурный уровень;
 • периодически отчитываться перед наставником о своей работе.
 1. Руководство работой наставника.

6.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на заместителя руководителя учреждения образования, ответственного за организацию работы с молодыми специалистами.

6.2. Заместитель руководителя учреждения образования обязан:

 • представить назначенного молодого специалиста педагогам учреждения образования, объявить приказ о закреплении за ним наставника;
 • создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста с закрепленным за ним наставником;
 • посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, проводимые наставником и молодым педагогом;
 • организовать обучение наставников эффективным формам и методам работы, оказывать им методическую и практическую помощь в составлении планов работы с молодыми специалистами;
 • изучать, обобщать и распространять положительный опыт организации наставничества в учреждении образования;
 • определить меры поощрения наставников.

 

 

 

 

Приложение 6

Состав комиссии
отдела по образованию
Кобринского райисполкома
для проведения собеседования по итогам работы
с молодыми специалистами

 

Председатель:         Радкович Г.В.

Секретарь                Шугай А.А.

Члены комиссии:

Шугай А.А.

Члены комиссии:

       Гучик С.С.

       Евдокимова М.И.

       Петрукович Т.И.

       Байдалова Е.А.

       Буснюк Л.А.

       Валько Т.Н.

       Волосюк А.М.

       Горошко Л.С.

       Корольчук В.В.

       Бондарук С.П.

       Остапук Н.В.

       Снитко О.И.

       Угляница Т.В.

       Криволапова Н.Н.

       Григорук С.Г.

 

 

Раздзелы сайта